OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vratná kauce a platba

Při každém pronájmu je vybírána vratná kauce, která je stanovená pro každý pronajímaný předmět samostatně. Výše vratné kauce je stanovena ve smlouvě o pronájmu předmětu. Zákazník vratnou kauci zaplatí při převzetí pronajímaného předmětu a při navrácení předmětu je kauce vrácena.

Cena za pronájem a vratná kauce se platí pronajímateli při předání pronajímaného předmětu zákazníkovi.

Vratná kauce nebo její část nemusí být zákazníkovi vrácena v případě, že pronajímatel shledá poškození pronajímaného předmětu nebo jeho příslušenství. Dále nemusí být zákazníkovi vratná kauce, nebo její část vrácena v případě, že zákazník překročí sjednanou dobu pronájmu, uvedenou ve smlouvě o pronájmu předmětu. Cena se řídí ceníkem, který je přílohou obchodních podmínek.

Dokumenty a smlouva

Při pronájmu je nutné doložit dva doklady Občanský průkaz a Řidičský průkaz. V případě firmy je nutné doložit navíc živnostenský list, nebo výpis z obchodního rejstříku.

Mezi zákazníkem a pronajímatelem je uzavřena smlouva o pronájmu předmětu. Zákazník je povinen dbát pokynů uvedených v návodu, který dostane ke smlouvě. Dále je zákazník povinen dbát pokynů získaných při zaškolení před zapůjčením předmětu.

Součástí smlouvy je popis a adresa místa, kde se bude pronajímaný předmět pohybovat, nebo kde bude umístěn. V případě změny místa zapůjčení/použití předmětu je zákazník povinen informovat pronajímatele

Půjčení / pronájem

Každému pronájmu předchází rezervace předmětu na určité dny. V případě prodloužení rezervace v době pronájmu, kdy je předmět rezervován již jinou osobou, je rezervace brána jako nová a není možné účtovat cenu při navazování více dní za sebou.

Doba pronájmu předmětu je 1 a více dní, s tím, že 1 den je 24 hodin. V případě překročení doby pronájmu den/24 hodin, je pronajímatel oprávněn účtovat další započatý den, v plné výši.

V případě jakéhokoliv poškození či technického problému pronajímaného předmětu, je zákazník povinen pronajímateli ihned oznámit vzniklý problém.

V případě pronájmu minibagru, je minibagr půjčován s plnou nádrží a v čistém stavu. Ve stejném stavu je nutné minibagr vrátit. Přívěsné vozíky jsou půjčovány v řádném technickém stavu a čisté. Ve stejném stavu je nutné vozík vrátit. Stejné podmínky platí i pro nářadí jako jsou vibrační pěch, vibrační deska a bourací kladiva.

Při prodloužení doby pronájmu, je nutné případné prodloužení ihned konzultovat s pronajímatelem pronajímaného předmětu.

V případě porušení výše uvedeného není možné zákazníkovi vrátit vratnou kauci nebo její část.